Miễn trừ trách nhiệm

Cập nhật lần cuối vào ngày 14 tháng 11 năm 2021

Thông tin được đăng trên trang điện tử này chỉ nhằm cung cấp hướng dẫn chung về các vấn đề quan tâm. Việc áp dụng và ảnh hưởng của các quy định pháp luật có thể khác nhau rất nhiều trong các trường hợp cụ thể liên quan. Do tính chất thay đổi của luật pháp, các quy tắc và quy định và những rủi ro tiềm ẩn của giao tiếp điện tử, thông tin đăng trên trang điện tử này có thể bị trì hoãn, bỏ sót hoặc không chính xác. Theo đó, vui lòng hiểu rằng tác giả và nhà xuất bản của thông tin trên trang điện tử này không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên hoặc dịch vụ liên quan đến pháp lý, thuế, y tế, giáo dục, các vấn đề …, hoặc các dịch vụ và tư vấn khác – các ngành nghề chuyên môn. Vì vậy, bạn không nên sử dụng thông tin này để thay thế cho lời khuyên chuyên nghiệp từ các chuyên gia chuyên nghiệp. Trước khi đưa ra quyết định hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của Rydow.

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo rằng thông tin trên trang điện tử này được lấy từ các nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, Rydow không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót hoặc hậu quả nào của việc sử dụng thông tin này. Tất cả thông tin được đăng trên trang điện tử này được giữ “nguyên trạng”; Chúng tôi không bảo đảm về tính đầy đủ, chính xác và cập nhật hoặc hậu quả của việc sử dụng thông tin này và không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở: bảo đảm về khả năng áp dụng, khả năng bán và phù hợp cho mục đích cụ thể. Trong bất kỳ trường hợp nào, Rydow cũng như bất kỳ đối tác hay pháp nhân nào hoặc thành viên, đại lý hoặc thành viên của Rydow sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ cá nhân nào về bất kỳ quyết định hoặc hành động nào. được thực hiện dựa trên thông tin trên trang điện tử này hoặc bất kỳ thiệt hại nào do hậu quả, cụ thể hoặc tương tự ngay cả khi Rydow đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Một số liên kết trên trang điện tử này liên kết đến các trang điện tử khác do bên thứ ba điều hành, không thuộc quyền kiểm soát của Rydow. Rydow không tuyên bố về tính chính xác hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của thông tin được đăng trên các trang điện tử đó.

Đội ngũ Rydow

LIÊN HỆ

Gửi bạn,

Là một tổ chức phi lợi nhuận và hoạt động tự do trên khắp thế giới, chúng tôi hạn chế sử dụng các phương tiện liên lạc nhanh để hỗ trợ bạn. Vì vậy, hãy vui lòng sử dụng ưu tiên thư điện tử để thảo luận. Nếu mọi thứ trở nên phức tạp, hãy kết nối với chúng tôi bằng số điện thoại bên dưới, sẽ có một thành viên của chúng tôi lắng nghe bạn. Cảm ơn vì đã dành cho chúng tôi sự kiên nhẫn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ vấn đề của bạn tối đa 24 giờ sau khi nhận được thư hoặc cuộc gọi.

Trân trọng!

Đội ngũ hỗ trợ tại Việt Nam

CHÚNG TÔI CÓ MẶT TẠI

Luân Đôn
Anh

Max-cơ-va
Nga

Bắc Kinh
Trung Quốc

Hà Nội
Việt Nam

Băng Cốc
Thái Lan

Cai-rô
Ai Cập

XU HƯỚNG